Декларация за поверителност

Начална Страница

Общо изявление

В Юникорн Системс ЕООД ние се отнасяме сериозно към защитата на Вашите лични данни, включително към Вашите чувствителни данни, (и двата термина са обяснени по-долу в раздела "Подробности"). В съответствие с GDPR (Общ регламент за защита на данните от 2016 г. и Закона за защита на данните от 2018 г.) ние вярваме в прозрачността и като такива следното описва вашето пътешествие с лични данни в рамките на Юникорн Системс ЕООД. Като Контролер на Данни и Процесор, ние работим заедно с много органи и организации. Юникорн Системс са съвместни контролери, които работят с вашия орган, оператор или съвет за предоставяне на концесионна пътническа услуга. Важно е да прочетете това изявление за поверителност заедно с всяко друго известие, което можем да предоставим по конкретни поводи, когато събираме или обработваме лични данни за вас, така че да сте напълно наясно как и защо използваме личните Ви данни. Това известие допълва другите известия и не е предназначено да ги отменя.

Какво представлява Контролер на Данни или Процесор?

Контролерът на данни е организация или физическо лице, което определя целите и средствата за обработка на лични данни. Какво означава това? Пример за това е, когато контролер (съвет, орган или автобусна компания) се нуждае от вашата информация, за да ви предостави услуга, като автобусен пропуск, те ще ни помолят да създадем система за събиране на тази информация. Процесорът на данни е организация или физическо лице, което отговаря за обработката на лични данни от името на контролера. Какво означава това? Контролерът иска от нас да създадем система за събиране на личните данни за тяхната услуга и трябва да се уверим, че го правим по безопасен и сигурен начин и използваме само тези данни, както са ни инструктирали.

Нашите данни за контакт

Пълно име: Юникорн Системс ЕООД
Адрес: Варна, бул.Сливница 189, офис 43

Информация за младите

Ако сте под 16 години и не сте сигурни за значението на някое от условията, моля, попитайте родителя си / настойника си. Включили сме информация, която ще ви помогне. Ние щесе нуждаем от съгласието на Вашия родител или настойник, когато сте на възраст под 13 години, за да събираме и използваме личните Ви данни.

Подробности

Личните данни са "всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифиция физическо лице". Това означава, че ако информацията може да се използва, за да ви идентифицира, тя е лична, това включва вашето име, датата на раждане, както и IP адреси. Чувствителните данни (известни също като специални категории данни) включват сексуална ориентация, религиозни убеждения, информация за вашето здраве и биометрични данни. Тези данни могат да бъдат „пряка“ или „непряка“ идентификация. Това означава, че ако дадено заглавие за работа може да опише някой, Главният изпълнителен директор на Sizzle Bank може да бъде класифицирано като лични данни, ако има само един главен изпълнителен директор на Sizzle Bank. Всяка област, в която Ви молим да въведете информация, може да бъде описана като поле за данни.

Как събираме личните Ви данни?

Използваме различни методи за събиране на данни от и за вас, включително:

 • Директни взаимодействия - Чрез попълване на формуляри или чрез кореспонденция с нас по пощата, по телефона, по електронната поща или по друг начин. Това включва лични данни, които предоставяте, когато кандидатствате за нашите продукти или услуги, създавате акаунт при нас, съгласявате се с маркетингови съобщения или ни давате обратна връзка.
 • Автоматизирани технологии или взаимодействия - Ние може автоматично да събираме технически данни за вашето оборудване и действия, когато взаимодействате с нас като част от нашите услуги, например чрез приложение или чрез използване на електронна карта, която сме Ви предоставили.
 • Трети страни или обществено достъпни източници - Ние можем да получаваме лични данни за вас от различни трети страни, като горепосоченият Контролер на Данни, доставчици на анализи като Google, базирани извън ЕС, и от доставчици на технически и платежни услуги, които могат да бъдат базирани извън ЕС.

Къде съхраняваме тези лични данни?

Всички лични данни се съхраняват в сигурни центрове за данни в ЕС в база данни уникална за отделни клиенти/органи. Преди да бъдат поставени в тази централна база данни, Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани в други сигурни бази данни или файлове, докато ние проверяваме дали са правилни. Данните ще бъдат архивирани в допълнителни центрове за данни на ЕС, като се използват технологии за сигурно репликиране.

Какво е Център за Данни и Репликация?

Центърът за данни е съвкупност от сървъри (компютри), хоствани в защитено място, което означава, че информацията се копира сигурно от едно място на друго.

На кого споделяме тези лични данни?

Вашите лични данни се споделят с Контролер на Данни, намиращи се в горната част на страницата, Microsoft (свържете се с нас за съхранение на имейли), Unicard, Euclid, Experian, Credit Call, Google (за IP адреси и Google analytics), местните власти и автобусни оператори. Ние използваме защитени протоколи за пренос на данни, за да прехвърляме данни между системи, включително TLS (сигурност на транспортния слой) за имейли. За да спазваме правни или правителствени разпоредби, можем да изпращаме Вашите лични данни на друго място, това може да включва правителствени агенции или агенции за борба с измамите. Този трансфер обаче ще бъде криптиран и защитен. Също така може да споделим личните Ви данни с трети страни, на които сме изберали да продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или с нашите активи. Като алтернатива може да се стремим да придобием други предприятия или да се слеем с тях. Ако се случи промяна в нашата дейност, новите собственици могат да използват личните Ви данни по същия начин, както е посочено в настоящото съобщение за поверителност. Ние изискваме от всички трети страни да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Ние не позволяваме на нашите доставчици на услуги да използват Вашите лични данни за свои собствени цели като им позволяваме само да обработват Вашите лични данни за конкретни цели и в съответствие с нашите инструкции. Някои от външните ни трети страни са базирани извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), така че обработката на личните Ви данни ще включва прехвърляне на данни извън ЕИП. Всеки път, когато прехвърляме Вашите лични данни от ЕИП, гарантираме, че се осигурява подобна степен на защита, като гарантираме, че се прилага поне една от следните предпазни мерки:

 • Ние можем да прехвърлим Вашите лични данни на страни, за които се счита, че осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни от Европейската комисия.
 • Когато използваме определени доставчици на услуги, можем да използваме конкретни договори, одобрени от Европейската комисия, които предоставят на личните данни същата защита, каквато има в Европа.
 • Когато използваме доставчици със седалище в САЩ, ние можем да им прехвърлим данни, ако те са част от Щита за Поверителност/ Privacy Shield, което изисква от тях да предоставят подобна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ.

Какво ни дава правото да обработваме тези лични данни?

Ние обработваме тази информация, за да спазваме договорните задължения на нашите клиенти (включително местните власти) към вас. Можем също така да обработим данните, ако имаме законово или нормативно задължение да го направим (например, ако от нас се изисква да предадем личните Ви данни на полицейските органи) или имаме законно задължение да обработим личните Ви данни и вашите интереси и основни права не пренебрегват тези интереси. Като цяло, не разчитаме на друго съгласие освен от изпращането на маркетингови съобщения до вас. Вие имате право да оттеглите съгласието си за маркетинг по всяко време, като се свържете с нас. Ако сте на възраст под 16 години, ще бъде поискано съгласие от лицето (лицата) с родителска отговорност за вас.

Какво означава процес по обработка данни?

Процес означава всяко действие, което ние предприемаме с вашите лични данни, включително събиране, съхраняване, прехвърляне и записване на тези данни.

Колко дълго ще държим личните Ви данни?

Всички лични данни, които събираме чрез нашите системи и са преминали проверка, ще бъдат държани в продължение на 3 месеца в базата данни за верификация преди да бъдат добавени към уникалната централна база данни. След като данните бъдат добавени към уникалната централна база данни, данните ще бъдат изтрити от базата данни за верификация. Данните, съхранявани в уникалната централна база данни, ще бъдат обработвани в съответствие с договора, с който разполагате с горепосочения Контролер на данни (и задържани за времето, което са ви казали). Данните, които не преминат проверката, ще бъдат държани до 6 месеца, за да ни позволят да извършим отстраняване на неизправности и за по-нататъшни проверки. Ако тези допълнителни проверки не успеят, ще бъдат изтрити и няма да бъдат прехвърлени в централната база данни. Ако данните преминат по-нататъшните проверки, тогава те ще бъдат прехвърлени в централната база данни. Данните могат да се съхраняват за по-дълъг период от времето, посочено по-горе, ако се изисква да бъдат съхранявани за борба с измамите, свързано с до съдебно дело или иск, ако сме инструктирани от полицейските органи да държим данните или имаме други правни или договорни задължения да го направим.

Как се грижим за вашите лични данни?

Въведохме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайното изгубване, използване или достъп до личните Ви данни по неоторизиран начин, променени или разкрити. Освен това, ние ограничаваме достъпа до вашите лични данни до онези служители, агенти, изпълнители и други трети страни, които трябва да са запознати от бизнес гледна точка. Те ще обработват вашите лични данни само по наши инструкции подлежащи на поверителност. Разполагаме с процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на личните данни и ще уведомим контролера на лични данни, вас и всеки приложим регулатор за нарушение, където ние сме задължени да го направим.

Промени в личните Ви данни

Важно е личните данни, които държим за вас, да са точни и актуални. Моля, уведомете контролера на данни, ако настъпят промени в личните Ви данни по време на връзката ни с нас.

Промени в целта, за която използваме личните Ви данни

Ние ще използваме вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако разумно не смятаме, че трябва да ги използваме по друга причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако желаете да получите обяснение за това как обработката за новата цел е съвместима с първоначалната цел, моля свържете се с нас. Ако трябва да използваме вашите лични данни за несвързана цел, ще ви уведомим и ще ви обясним правното основание, което ни позволява да го направим. Моля, имайте предвид, че ние можем да обработваме вашите лични данни без ваше знание или съгласие, в съответствие с горните правила, когато това се изисква или разрешава от закона.

Вашите законни права

При определени обстоятелства имате права съгласно законите за защита на данните във връзка с вашите лични данни. Имате право:

 • Искане за достъп до личните Ви данни (известен като „искане за достъп на субекта на данни“). Това ви дава възможност да получите копие от личните данни, които държим за вас, и да проверите дали ние законно ги обработваме.
 • Искане за коригиране на личните данни, които държим за вас. Може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.
 • Заявяване за изтриване на личните Ви данни. Това ви позволява да ни помолите да изтрием или премахнем лични данни, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Обърнете внимание обаче, че не винаги можем да изпълним молбата ви за изтриване по конкретни правни причини, за които ще бъдете уведомени, ако е приложимо, в момента на заявката ви.
 • Ограничаване обработването на личните Ви данни, когато разчитаме на законен интерес (или на трети лица) и има нещо във вашата ситуация, което ви кара да искате да възразите срещу обработката на това основание, тъй като смятате, че то влияе върху основните ви права и свободи. В някои случаи можем да докажем, че имаме основателни причини да обработим информацията ви, която отменя вашите права и свободи.
 • Искане за ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това ви позволява да ни помолите да преустановим обработката на вашите лични данни в следните сценарии: (а) ако искате да установим точността на данните; (б) когато използването на данните ни е противозаконно, но не искате да ги изтриваме; (в) когато имате нужда от нас, за да съхраняваме данните, дори ако вече не се нуждаем от тях, тъй като имате нужда от тях, за да установят, упражняват или защитават правни претенции; или (г) сте възразили срещу използването на личните Ви данни, но трябва да проверим дали имаме основателни причини да ги използваме.
 • Искане за прехвърляне на личните Ви данни на вас или на трета страна. Имайте предвид, че това право се прилага само за автоматизирана информация, която първоначално сте дали съгласието си да използваме или където използвахме информацията, за да изпълним договора си с вас.
 • Изтеглете съгласието по всяко време, когато разчитаме на съгласието ви да обработваме личните Ви данни. Ако оттеглите съгласието си, може да не успеем да ви предоставим определени продукти или услуги.

Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е малък файл с букви и цифри, които сме поставили на компютъра ви, ако сте съгласни. Тези „бисквитки“ ни позволяват да ви различаваме от другите потребители на нашия уебсайт, което ни помага да Ви осигурим добър опит, когато разглеждате нашия уебсайт и ни позволява да подобрим нашия сайт. „Бисквитките“, които използваме, са „аналитични“ „бисквитки“. Те ни позволяват да разпознаем и преброим броя на посетителите и да видим как посетителите се движат по сайта, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който работи нашия уебсайт, например като гарантира, че потребителите лесно намират това, което търсят. Когато използвате нашия уебсайт, можете да настроите браузъра си да отказва всички или някои „бисквитки“ на браузъра, или да ви предупреждава, когато уеб сайтовете задават или имат достъп до „бисквитките“. Ако забраните или откажете „бисквитките“, моля, имайте предвид, че някои части на този уебсайт могат да станат недостъпни или да не функционират правилно.

Начална Страница

Къде се намираме

Юникорн системс ЕООД
Варна
бул.Сливница 189, офис 43
тел : 052 617768